Loading

To już było

 

Święte Triduum Paschalne 

 

Wielki Czwartek

Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęto jak co roku uroczystym procesyjnym wejściem do świątyni kapłanów, służby liturgicznej oraz chełmińskiego rycerstwa. Tej wyjątkowej Najświętszej Ofierze, sprawowanej na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, przewodniczył ks. Proboszcz, który wówczas wraz z wszystkimi posługującymi w naszej parafii księżmi, odnowił przyrzeczenia składane                   w dniu święceń kapłańskich. Potem przedstawiciele różnych grup złożyli kapłanom życzenia i wręczyli im symboliczne kwiaty. Później, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika, ks. Proboszcz obmył nogi dwunastu mężczyznom z naszej parafii. Zwieńczeniem Eucharystii było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, przygotowanej w tym roku w Kaplicy Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej. Po zakończeniu Mszy Świętej można było adorować Pana aż do północy. 

 

Wielki Piątek

Wielki Piątek, podobnie jak pierwszy dzień Świętego Triduum Paschalnego, także rozpoczęto procesją. Jednak w jedynym dniu w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii, koncentrując się wyłącznie na Męce Pańskiej, kapłani, służba liturgiczna oraz rycerstwo weszli do świątyni w milczeniu – bez słów czy akompaniamentu jakiejkolwiek pieśni. Przed wejściem na ołtarz, główny celebrans Liturgii Męki Pańskiej - ks. Tomasz, padł na twarz, aby jeszcze bardziej uniżyć się przed konającym na krzyżu Chrystusem,               a wszyscy obecni w świątyni przyklęknęli i przez chwilę trwali w głębokiej ciszy. Po uroczystym rozpoczęciu drugiego dnia Triduum wierni wysłuchali Słowa Bożego oraz Psalmu Responsoryjnego, jednak najważniejszą częścią Wielkopiątkowej Liturgii Słowa była Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana odczytana w tym roku przez ks. Tomasza oraz księży: Artura i Damiana. Kolejnym ważnym momentem było wniesienie symbolicznie zakrytego krzyża do świątyni. Potem przy trzykrotnym wyśpiewaniu przez ks. Tomasza zdania: „Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”                    i odpowiedzi wiernych: ”Pójdźmy z pokłonem” nastąpiło odsłonięcie krzyża i indywidualna adoracja poprzez jego ucałowanie przez wszystkich zgromadzonych. Potem bez momentu przeistoczenia nastąpiła Komunia Święta z Panem Jezusem przyniesionym z Ciemnicy. Zakończeniem Wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i możliwość adoracji do północy.

 

Wielka Sobota

Liturgia Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem ks. Mariusza rozpoczęła się jeszcze poza kościołem, gdzie poświecony został ogień, od którego zapalono nową Świecę Paschalną. Potem podczas procesyjnego wejścia do świątyni kapłani wraz ze służbą liturgiczną przekazywali wiernym światło od płonącego cały czas Paschału. Po wysłuchaniu orędzia wielkanocnego, wyśpiewanego przez ks. Tomasza, rozpoczęła się bardzo rozbudowana Liturgia Słowa, składająca się z czytań i psalmów nawiązujących zarówno do Starego, jak i Nowego Testamentu, które ukazywały przejście ze Starego do Nowego świata. W ostatnim psalmie rozbrzmiało niesłyszane przez czterdzieści dni Alleluja! Podczas trzeciej części – Liturgii Chrzcielnej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a najważniejsza, kończąca Wigilię Paschalną, Liturgia Eucharystyczna zapoczątkowała radość ze Zmartwychwstania Pańskiego, bo tuż po zakończeniu Liturgii Wielkiej Soboty wraz z figurą „Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana” oraz śpiewie Alleluja wszyscy włączyli się w procesję rezurekcyjną wokół świątyni, która stała się przejściem przez bramę radości ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne chełmińskich szkół średnich

Jak co roku, w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1                 i Zespołu Szkół nr 2 przeżywała swoje rekolekcje wielkopostne. Przez trzy dni na przyjście Zbawiciela przygotowywał ich ks. Artur Szymczyk, dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, który przyjechał do nich z Torunia. 

Pierwszego dnia rekolekcji ks. Artur uświadomił młodzieży, że „nie ma Bozi” i że jeśli chce się zmienić siebie, należy zacząć od zmiany myślenia, a zmiana postępowania przyjdzie z czasem i tylko wówczas można naprawdę zmienić się na lepsze. Młodzi dowiedzieli się także, za przykładem Jezusa, że miłością nazywa się tylko takie uczucie i więź z drugim człowiekiem, kiedy jest się gotowym oddać za tę osobę życie, bo inaczej jest to tylko „wyrób miłościopodobny”. Tego dnia młodzież uczestniczyła również                      w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w naszej parafialnej świątyni. 

We wtorek ks. Artur skierował do młodych słowo, dotyczące Sakramentu Pokuty i Pojednania, bardzo zachęcając ich do skorzystania z możliwości spowiedzi już następnego dnia, czyli w Wielką Środę, a więc   w dzień tradycyjnej już, spowiedzi świątecznej w naszej Farze. Młodzież uświadomiła sobie, że spowiedzi nie boją się tylko oni sami, ale tak naprawdę każdy człowiek, dlatego, że każdy jest grzesznikiem, nawet katecheta czy ksiądz i wszyscy popełniają grzechy, które muszą potem wyznać w konfesjonale. Po nauce wygłoszonej w szkole, młodzi udali się do kościoła na nabożeństwo pokutne, gdzie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczyli we wspólnym rachunku sumienia, który jeszcze bardziej wypełnił ich przygotowania do oczyszczenia serc ostatniego dnia rekolekcji. 

Wielka Środa była dniem, kiedy, jak potem określił to ks. Artur, wielu młodych udało się do Spa, którym był Sakrament Pokuty i Pojednania. Później podczas Mszy Świętej, której we wszystkich intencjach zanoszonych Bogu przez młodzież przewodniczył ks. Artur Szymczyk, a dyrekcję, pracowników szkoły                 i uczniów polecali Panu ks. Artur i ks. Tadeusz, odpowiednio  katecheci z ZS2 i ZSO1, młodzi mogli okazać sobie Miłosierdzie poprzez różne formy aktywizacji, proponowane przez sprawującego Najświętszą Ofiarę. Na koniec, jeden z członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zachęcał młodych do dołączenia do KSMu, a przy wyjściu z kościoła, każdy otrzymał ulotkę, dostarczającą szczegółowych informacji z tym związanych. 

Po entuzjazmie, radości i uśmiechu na środowej Eucharystii, można mieć nadzieję, że młodzież poznała prawdziwego Chrystusa i żywą wiarę, która daje siłę na codzienne życie. Oby jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga i nieustannie z Nim żyli, mimo przeciwności współczesnego świata. 

Chwała Panu!

 

 

 

XVI Misterium Męki Pańskiej „Krew i woda”

W Niedzielę Palmową, 20.03.16 r. młodzież z KSMu zorganizowała dla parafian wyjazd na XVI Misterium Męki Pańskiej „Krew i woda” do Fordońskiej Doliny Śmierci. O godzinie 19:00 w około dwudziestoosobowej grupie wraz z ks. Mariuszem wyruszyliśmy sprzed Fary, aby już o godzinie 20:00 uczestniczyć w rozpoczynającym się Misterium, które było dla wszystkich ogromnym duchowym przeżyciem. Połączenie idei zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z obchodami                   1050–lecia Chrztu Polski i trwającego cały czas Roku Miłosierdzia, zdeterminowało umieszczenie, oprócz centralnie umiejscowionego i bardzo realistycznego obrazu Męki Pańskiej postaci św. s. Faustyny oraz sytuacji z życia codziennego, związanej z Sakramentem Chrztu Świętego. Po zakończeniu części artystycznej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, symboliczne poświęcenie wodą święconą na pamiątkę Chrztu każdego uczestnika spotkania i radosne uwielbienie, które stało się zwieńczeniem wieczoru. Po zakończeniu całego Misterium, wróciliśmy do domów z radością w sercach, że spędzając ten jeden wieczór w Fordońskiej Dolinie Śmierci przygotowaliśmy się duchowo na wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia.

 

 

 

Młodzieżowy Wieczór Uwielbienia

 

W przedostatni piątek Wielkiego Postu, 11.03.2016 r. młodzież z KSMu zorganizowała w naszej parafii Młodzieżowy Wieczór Uwielbienia, na który szczególnie zaproszono ludzi młodych, a zwłaszcza młodzież przygotowującą się do przyjęcia w tym roku Sakramentu Bierzmowania.

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przez całe popołudnie przygotowywali tzw. afterparty oraz oprawę muzyczną, aby już o 19:00 rozpocząć wspólny wieczór z Jezusem. Słowo wstępu wygłosił dla młodych ks. Damian, który czuwał nad przebiegiem całego spotkania. Następnie po zaśpiewaniu kilku pięknych pieśni, nasz kolega Michał opowiedział o swoim życiu, dając tym samym świadectwo spotkania             z żywym i prawdziwym Bogiem. Później nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja, która bardzo szybko przerodziła się w uwielbienie Pana w radosnym śpiewie i spontanicznym tańcu przy wtórze licznych instrumentów na naszym parafialnym ołtarzu. Po zakończeniu uwielbienia, młodzi otrzymali ulotki, zachęcające ich do dołączenia do KSMu. Zwieńczeniem tego wieczoru była wspólna kolacja w salce parafialnej. Przy ciepłej herbatce, jedząc wcześniej przygotowane kanapki oraz ciastka spędziliśmy jeszcze długi czas i dopiero późnym wieczorem w cudownych nastrojach, rozeszliśmy się do domów. 

Miejmy nadzieję, że młodzież podobnie jak my, wróciła ze spotkania zadowolona i napełniona wiarą, że Chrystus naprawdę żyje, a nie jest tylko figurą wiszącą na krzyżu. 

Chwała Panu!

 

 

 

Wyjazd LSO na lodowisko

 

Dnia 3.02.2016r. Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z opiekunem ks. Mariuszem udała się do Torunia na lodowisko w ramach podsumowania tegorocznej Wizyty Duszpasterskiej w naszej parafii. Wycieczka została sfinansowana ze składki zebranej podczas kolędy. Wszyscy uczestnicy wyjazdu  bardzo dobrze się bawili i mile spędzili czas. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy przekazali ofiarę dla naszych ministrantów i lektorów. 

                                                                                                                                                          Bóg Zapłać!

DSC 0008DSC 0002

 DSC 0042DSC 0036

Peregrynacja symboli ŚDM

 

Ostatni czwartek, 7.01.2016 r. był szczególnie ważnym dniem dla Chełmna, a w szczególności dla naszej parafii, bo witaliśmy wówczas peregrynujące po świecie,  a ostatnio po diecezji toruńskiej, symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż Jana Pawła II                              i ikonę Salus Populi Romani, podarowane młodym z Polski przez Papieża Franciszka. 

O godzinie 17:30 zgromadziliśmy się, aby przywitać symbole i w uroczystej procesji wnieść je do świątyni. Następnie obejrzeliśmy film, dotyczący ich znaczenia. Potem rozpoczęliśmy przepiękną Eucharystię, sprawowaną przez Księdza Proboszcza, której oprawą muzyczną zajęła się Odnowa w Duchu Świętym. W kazaniu Ksiądz uświadomił nam ważność krzyża w życiu każdego z nas, a także powiedział, że przybyłe do Chełmna symbole, możemy nazwać relikwiami, omodlonymi na całym świecie. Po Mszy Świętej wspólnie zaczęliśmy adorować Pana w Najświętszym Sakramencie. Następnie Ksiądz Damian, czuwający nad przebiegiem całego spotkania, podszedł do każdej ławki, abyśmy mogli jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa. Potem, zmarznięci udaliśmy się na około półgodzinną przerwę do salki parafialnej, gdzie mogliśmy poczęstować się pysznymi słodyczami oraz mandarynkami,  a także napić się gorącej herbatki i porozmawiać. Rozgrzani, udaliśmy się do kościoła, aby jeszcze bardziej rozpalić się wiarą, podczas wspólnych pieśni i tańców lednickich, które byłym pewnego rodzaju wspomnieniem dzieła lednickiego i samego Ojca Jana Góry, polecanego wcześniej w Najświętszej Ofierze, a także w czasie osobistej adoracji krzyża  i ikony. Na koniec wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, aby jeszcze bardziej zawierzyć się Maryi, a po zatańczeniu do pieśni „Tak, tak Panie” pełni wiary, uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do domu, nie żałując uczestnictwa w tak pięknym i wyjątkowym spotkaniu. 

Miejmy nadzieję, że ten wspólnie spędzony wieczór, zbliżył nas do Jezusa i sprawił, że wypełnieni miłością, będziemy potrafili dzielić się nią z innymi, a nasze życie stanie się piękniejsze. 

Chwała Panu!

DSC 0174DSC 0276DSC 0354DSC 0371DSC 0450

 

 

 

grudzień 2015

Pasterka

 

Noc z 24 na 25 grudnia jest szczególnie wyjątkowa dla nas, chrześcijan. To symboliczny moment przyjścia na świat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który obchodzimy od ponad dwóch tysięcy lat. 

Także i nasza parafialna świątynia wypełniła się wtedy wiernymi, którzy zebrali się na tradycyjnej Pasterce – Mszy Świętej odprawianej o północy. W uroczystej procesji ministranci, lektorzy, a wreszcie księża wraz z przewodniczącym tej Eucharystii Księdzem Proboszczem weszli do kościoła, aby rozpocząć tę szczególną uroczystość Narodzenia Pańskiego.

W Ewangelii zostały przypomniane okoliczności narodzin Bożej Dzieciny, a podczas kazania Ksiądz Proboszcz przywołał piękną historię, która zdarzyła się w czasach wojny. Dla jej głównego bohatera była ona najpiękniejszym dniem życia, a dotyczyła oddawania potrzebującym chleba, który powrócił potem do właściciela. Odnosząc się do dnia Wigilii, Ksiądz porównał chleb do opłatka, będącego nieodzownym elementem wieczerzy wigilijnej w polskim domu. Powiedział też, że być może jedna z Wigilii była takim naszym najpiękniejszym dniem w życiu. A może dopiero tegoroczna Wigilia stała się właśnie tak piękna i niezapomniana.

Życzmy sobie wielu pięknych dni, bo przecież mogą zdarzyć się zawsze – z Chrystusem nie ma rzeczy niemożliwych!

DSC 0093DSC 0097DSC 0098DSC 0124 

 

 

 

 

Inauguracja Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosiedzia 

 12404502 822009567921368 1188319120 n

Trzecia niedziela Adwentu (13.12.2015 r.)  była szczególnie ważną i wyjątkową niedzielą dla naszej parafii, pomimo już wpisanej w ten dzień wielkiej radości w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. Wówczas Fara, wybrana na jeden z kościołów stacyjnych Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia została uroczyście nim uczyniona. Już przed godziną 12:30 wierni wraz z kapłanami oraz służbą liturgiczną zgromadzili się na placu koło Urzędu Miasta, aby wspólnie przejść przez Bramkę Grudziądzką, a następnie w modlitewnej procesji, odmawiając  Koronkę do Miłosierdzia Bożego, udać się do kościoła farnego, gdzie miało nastąpić symboliczne otwarcie „drzwi świętych”.  Następnie Ksiądz Proboszcz podczas sprawowanej przez siebie uroczystej mszy świętej, uświadomił zgromadzonym, że bycie miłosiernym jest bardzo proste, a człowiekowi być miłosiernym po prostu się nie chce. Otwarcie drzwi i uroczysta msza święta stały się inauguracją Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, a także rozpoczęciem parafialnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. 

Starajmy się być miłosierni, bo jak mówi Chrystus: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”! (Mt 5,7)

 

 

 

Mikołajki w naszej parafii

 

W sobotę, 5.12.15 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zorganizowało Mikołajki dla dzieci z naszej parafii. Dziewczyny i chłopacy z pomocą ks. Artura już w piątkowy wieczór przygotowywały dla nich prezenty z darów ofiarowanych przez parafian oraz uczniów chełmińskich szkół - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2. Wszyscy zadbali, żeby w paczce oprócz zabawki, znalazł się też słodki upominek i aby prezentów starczyło dla każdego dziecka. 

W sobotę  o godzinie 14:00 rozpoczęła się Msza święta sprawowana przez ks. Damiana specjalnie z okazji przybycia do naszych Słoneczek św. Mikołaja. Dzieci wraz z pomocą KSMu, który odpowiadał za oprawę muzyczną Mszy św. modliły się oraz śpiewały dobrze znane im pieśni. Ksiądz Damian przybliżył im postać św. Mikołaja, stawiając go za wzór do naśladowania i wzrastania w wierze. Po Mszy św. nareszcie nadszedł upragniony przez wszystkie dzieci moment – spotkanie z Mikołajem, który przybył do nich w towarzystwie swoich elfów. Każde dziecko mogło podejść do świętego, zrobić sobie z nim zdjęcie, a także otrzymać upominek wraz z imiennym świadectwem jego spotkania, przypieczętowanym przez elfy. Maluchy, uradowane  z prezentów wróciły do domów, a członkowie KSMu zadowoleni z udanej akcji, postanowili powtórzyć ją za rok. 

12369835 818124618309863 1199185376 o12369941 818124624976529 291970459 o12380700 818124591643199 1054475285 o12370003 818124654976526 984809678 o

  

Mikołajkowy wyjazd Służby Liturgicznej 

 

W  5 grudnia 2015 r.  Liturgiczna Służba Ołtarza wraz  z opiekunem ks. Mariuszem Matusiakiem uczestniczyła w wyjeździe mikołajkowym do Torunia. Grupa miała okazję zwiedzić Diecezjalne Muzeum w Toruniu, gdzie dyrektorem jest były proboszcz naszej parafii, ks. kan. Zbigniew Walkowiak. W tym miejscu można znaleźć również zabytki z naszego miasta, m.in. figurę Matki Boskiej Bolesnej  z Bramki Grudziądzkiej. Następnie uczestnikom wycieczki udało się zobaczyć Bazylikę katedralną św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty od wewnątrz. Po spacerze toruńską starówką wszyscy udali się do galerii handlowej Plaza. W tamtejszym kinie LSO obejrzała bardzo ciekawy film. Wszyscy wrócili zdrowi i zadowoleni z miło spędzonego dnia w Toruniu. DSC 0100

 DSC 0086DSC 0102DSC 0119

 

listopad  2015 

 

Święto ministrantów

 

Z okazji wspomnienia św. Jana Berchmansa, które przypadało na 26 listopada cała służba liturgiczna obchodziła swoje święto. Uroczystości w naszej parafii rozpoczęły się o godzinie 18:00 uroczystą Eucharystią sprawowaną w intencji całej LSO oraz ministrantów i lektorów, którzy odeszli do domu Pana. Podczas niej ksiądz Proboszcz, który sprawował tę Najświętszą Ofiarę udzielił specjalnego błogosławieństwa wszystkich członkom służby liturgicznej. 

Po uroczystościach w kościele nadszedł czas na spotkanie w salce parafialnej, gdzie cała LSO świętowała przy wspólnym stole. 

Pamiętajmy o ministrantach i lektorach z naszej parafii w codziennych modlitwach.DSC 0176DSC 0179DSC 0180

wrzesień 2015

Integracyjny wyjazd LSO do Sopotu

WP 20150919 08 42 52 ProWP 20150919 13 57 42 Pro

Dnia 19.09.2015 r.  Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z księdzem opiekunem wybrała się na wycieczkę integracyjną do Sopotu. Tę całą wrześniową sobotę spędziła w Aquaparku. Wszyscy dobrze się bawili, kąpiąc się i korzystając z tamtejszych atrakcji. Następnie uczestnicy tego wyjazdu pojechali na ciepły posiłek do McDonaldsa. Uczestnicy wyjazdu wrócili do domu zdrowi i zadowoleni. 

 

lipiec 2015

 

Pożegnanie Księdza Proboszcza

PożegW ostatnią niedzielę lipca podczas sumy parafialnej pożegnaliśmy Ks. Kanonika Zbigniewa Walkowiaka. Po 11 latach swojej posługi proboszczowskiej w chełmińskiej Farze został on mianowany przez Biskupa Toruńskiego Dyrektorem Wydziału Konserwacji Zabytków Kościelnych Kurii Diecezjalnej Toruńskiej i Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków.

W Farze zebrała się rzesza wiernych, by wraz ze swoim Proboszczem dziękować za lata jego posługi. Pod koniec Mszy św. Ksiądz Proboszcz krótko podsumował lata pobytu w Chełmnie i podziękował osobom i instytucjom, którzy wspierali go w pracy i podejmowanych inicjatywach.

Następnie głos zabrali przedstawiciele władz miasta, organizacji działających w naszym mieście oraz grup parafialnych, a wśród nich: Burmistrz miasta – pan Mariusz Kędzierski, przedstawiciele Rady Miasta – panowie Janusz Błażejewicz i Jacek Kordowski, Rycerze Chorągwi Chełmińskiej i Bractwo Kurkowe, Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej – pani Ewa Gerka i organizatorzy różnych kulturalnych działań w naszym mieście, przedstawiciele AA, Żywego Różańca, parafialnego Oddziału Caritas, Akcji Katolickiej, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Odnowy w Duchu Świętym, Liturgicznej Służby Ołtarza i młodzieży. Wszyscy nie szczędzili słów wdzięczności za dobro, jakiego nasze miasto, nasza parafia (głównie jej zabytki),  nasze rodziny i wierni doświadczyli od Księdza Proboszcza.

Na koniec podziękowania złożył ks. Andrzej, który powiedział:

Mówi biblijny Kohelet, że „wszystko ma swój czas” – 1 sierpnia 2004 roku dla Ciebie zaczął się czas kapłańskiej posługi w naszej wspólnocie. To był piękny czas zasiewu, czas sadzenia Bożych nasion. Zapisałeś się złotymi zgłoskami w historię tej parafii i naszego miasta. Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a pewnie i w kolejnych wiekach wielu będzie zaglądało do parafialnych kronik i dokumentów i wspominało wielkie dzieło, którego tutaj dokonałeś.  Ty także przy kolejnych pracach konserwatorskich, jakie były podejmowane przy naszych chełmińskich zabytkach sakralnych, zaglądałeś do kronik i wspominałeś tych, którzy tu byli przed Tobą – niejednokrotnie o wiele dłużej niż 11 lat. Ale raczej nie o długość posługi tu chodzi, ale o owoce, które po tej posłudze pozostają.

Księże Proboszczu, jesteśmy Ci za wszystko bardzo wdzięczni! Ale mamy świadomość, że to nie chełmińskie kościoły, nie ich pięknie odrestaurowane ściany i kolorowe witraże, nie obrazy czy rzeźby, ale tylko nasze ludzkie serca wznosić będą do Boga jeszcze przez długi czas słowa wdzięczności i modlitewnej pamięci o Tobie. A mamy za co dziękować: za to co jest kapłańskim obowiązkiem i codziennością – za każdą spowiedź, Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże, za każde ochrzczone dziecko, pobłogosławiony związek małżeński, za odprowadzanie swoich Parafian do krainy wiecznej szczęśliwości. A może przede wszystkim za Twoją skromną obecność – często bez wielu słów. Za wszystko serdeczne Bóg zapłać!

Te słowa wypowiadam także w imieniu kapłanów, którzy posługiwali w tej parafii przez te 11 lat (a było nas tu 15 wikariuszy). Byłeś dla nas ojcem, który służył radą, pomocą; kiedy było trzeba to upomniał, kiedy było trzeba pocieszył i dodał otuchy do dalszej pracy. Za to i za rodzinny klimat naszej plebani, naszego domu – serdecznie dziękujemy.

Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? – pyta Kohelet. To dar Bożego błogosławieństwa. Tego Ci życzymy! Niech w nowych wyzwaniach zleconych Ci, Księże Zbyszku, przez Księdza Biskupa, nie zabraknie Bożej łaski, dobrych natchnień Ducha Świętego, ale i osobistej satysfakcji, że to co robisz służy Panu Bogu, dobru Kościoła i ludziom, wśród których nadal będziesz posługiwał jako pasterz.

Niech wzniesione ręce Matki Bożej Chełmińskiej bronią Cię przed wszelkim złem.

Niech to będą nasze wspólne życzenia dla Księdza Zbigniewa!

Pożeg1

 Pożeg2

Pożeg3

Pożeg4

Pożeg5

Powrót obrazu

Po dwóch latach prac konserwatorskich wrócił do naszej parafii obraz Wniebowzięcia NMP z ołtarza głównego.

To najlepsza okazja, by podziękować konserwatorom prowadzącym prace, ale także Panu Staroście Chełmińskiemu i Radnym Powiatu za udzielenie dotacji, która w znacznej części umożliwiła prace konserwatorskie.

Po Mszach św. wierni chętni oglądali to działo z bliska. W najbliższych dniach obraz zostanie zamieszczony już na swoim miejscu.

 

W ramionach Matki

Pod takim tytułem już po raz trzeci w ramach chełmińskich uroczystości odpustowych odbył się Festiwal Piosenki Religijnej. Zgromadził on dzieci, młodzież i dorosłych z wielu zakątków naszej diecezji i nie tylko. Gościliśmy wykonawców z: Chojnic, Nowego Miasta Lubawskiego, Aleksandrowa Kujawskiego, Strzelna, Unisławia, Kurzętnika, Hufca Pałuki, Torunia, Chełmży, Kowalewa Pomorskiego, Dobrzejewic, Jeżewa, Zgierza, Grudziądza, Łasina, Lisewa i naszego Chełmna.

Fest kościół

Patronat honorowy nad festiwalem objęli J. E. Ks. Biskup Andrzej Suski i Burmistrz Miasta Chełmna. To właśnie Pan Burmistrz uroczyście otworzyli przesłuchania festiwalowe po zakończeniu sumy odpustowej w drugim dniu odpustu, 2 lipca. Tegoroczny Festiwal odbył się w tym roku po raz pierwszy w odnowionym kościele śś. Piotra i Pawła przy ul. Wodnej.

W czasie przesłuchań do kościoła przybył także Ks. Biskup Andrzej, który pozdrowił uczestników i skierował do nich okolicznościowe słowo.

Fest Biskup

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan Wojciech Błaszak, pani Anna Soborska-Zielińska i pan Grzegorz Jabłoński.

Fest Jury

Festiwal poprowadziła pani Kamila. 

Fest Kamila

Uczestnicy zmagali się w następujących kategoriach: soliści i duety w dwóch podgrupach: dzieci i młodzież oraz dorośli, a także schole i zespoły wokalno-instrumentalne. Każdy miał wykonać dwa utwory, w tym jeden o tematyce maryjnej, jednakże ze względu na ilość uczestników (ponad 40 podmiotów) soliści wykonywali jednen z przygotowanych wcześniej utworów.

Fest Jaś i Natalia

Fest 1

Fest 2

Fest3

Fest4

Fest6

Fest7

Zmaganiom uczestników przysłuchiwali się zebrani w kościele mieszkańcy Chełmna i przybyli pielgrzymi.

Po zakończeniu przesłuchań jury udało się na obrady, a uczestnicy festiwalu i kibice mieli okazję uczestniczyć w koncercie krakowskiego zespołu „Prokoncepcja”.

Fest Prokponcepcja

Krótko przed godz. 18.00 jury podało ostateczną klasyfikację festiwalową. Zwycięzcom nagrody wręczali członkowie jury oraz organizatorzy pan Janusz Napora - dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury i ks. Andrzej Jankowski - wikariusz parafii farnej.

Fest nagrody

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii soliści i duety (dzieci i młodzież):

I miejsce: Natalia i Jan Kalinowscy z Dobrzejewic,

II miejsce: Julia Kamińska z Chojnic,

III miejsce: Sandra Poćwiardowska z Unisławia,

Wyróżnienie: Zofia Kosińska z Unisławia.

W kategorii soliści i duety (dorośli):

I miejsce: Karolina Zielińska z Kowalewa Pomorskiego,

II miejsce: Weronika Wójcik i Marta Jakubowska z Hufca Pałuki,

III miejsce: Monika Weisgerber z Kurzętnika,

Wyróżnienia: Tomasz Jarmołkiewicz z Chełmna i Natalia Majewska z Chełmży. 

W kategorii zespoły i schole:

I miejsce: schola „Melodyjki” ze Zgierza,

II miejsce: schola „Cantate Deo” z Łasina,

III miejsce: schola „Pueri Sancti Nicolai” z Grudziądza,

Wyróżnienie: Jarosław Kosiński z Unisławia i zespół wokalno-instrumentalny „Nieidealni” z Unisławia.

Zwycięzcy odebrali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy (Ewa Gerka, Janusz Napora i ks. Andrzej Jankowski) dziękują:

- Ks. Biskupowi i Panu Burmistrzowi za Patronat Honorowy,

- Uczestnikom - za przybycie i zaangażowanie,

- Jury - za profesjonalną ocenę,

- Dyrekcji Gimnazjum nr 1 za udostępnienie boiska na parking dla uczestników,

- Mediom - za zainteresowanie tym wydarzeniem,

- pracownikom Chełmińskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Chełmińskiej - za pomoc organizacyjną i czas poświęcony w dniu festiwalu,

- wszystkim za wszystko - Bóg zapłać!

I do zobaczenia z Chełmnie w przyszłym roku!

Niech wzniesione Twoje ręce chronią nas, Maryjo!

Początek lipca to dla miasta Chełmna i naszego Sanktuarium czas bardzo radosny i obfitujący w wiele przeżyć. Od wieków są to dni, w których przed oblicze Matki Bożej Bolesnej przybywają mieszkańcy miasta oraz pielgrzymi z najbliżej okolicy i dalszych zakątków Polski.

 

Obchody odpustowe rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. sprawowaną po południu 1 lipca w kaplicy na Bramce. Przewodniczył jej i okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Paweł. W tym roku liturgia ta została ubogacona obecnością orkiestry Chełmińskiego Domu Kultury.

Studzienka1

Studzienka2

 

O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. biskup Józef Szamocki. Wśród koncelebransów byli ks. kanonik Zbigniew Walkowiak, kustosz Sanktuarium, ks. Jerzy Bieńkowski, proboszcz parafii św. Józefa, proboszczowie okolicznych parafii oraz księża, którzy pochodzą z Chełmna i pracowali w parafii farnej. 

Bp Józef

Po Mszy św. bardzo licznie zebrani wierni, siostry zakonne z chełmińskich klasztorów i duchowieństwo wyruszyło w tradycyjnej procesji do Studzienki. Piękna dodawała obecność sztandarów i feretronów, służby liturgicznej, dziewczynek sypiących kwiaty i gra orkiestry Chełmińskiego Domu Kultury. Procesja ulicą Szkolną, Rynkiem i Grudziądzką doszła do kaplicy na Studzience, gdzie odmówiono Litanię do Matki Bożej Bolesnej i zaśpiewano Suplikacje. Następnie ulicami Podmurną, Styczniową i Franciszkańską procesja wróciła do kościoła farnego.

Procesja1

Procesja2

 

Modlitewne czuwanie – prowadzone przez kapłanów i indywidualne – przed wizerunkiem Bolesnej Pani trwało całą noc. O godz. 21.00 ks. Andrzej poprowadził Apel Jasnogórski, a o godz. 22.30 ks. Paweł przewodniczył modlitwie różańcowej. O północy odprawiona została Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Paweł.

 

Wczesnym rankiem 2 lipca rzesze wiernych zebrały się w pierwszych miejscach kultu Matki Bożej. O godz. 6.00 ks. Damian odprawił Mszę św. przy Studzience. Przez cały dzień sprawowane były także Msze św. z odpustowym Słowem Bożym w kościele farnym.

 

Punktem centralnym uroczystości była suma odpustowa o godz. 11.00, której przewodniczył ks. biskup ordynariusz Andrzej Suski. Zgromadziła ona również licznie duchowieństwo, siostry zakonne, mieszkańców Chełmna oraz pielgrzymów, którzy pieszo przybyli m.in. z Grudziądza, Lisewa, Wielkiego Czystego, Kijewa Królewskiego, Unisławia i wielu innych okolicznych miasteczek i wsi.

Bp Andrzek

Ludzie

Po Mszy św. odbyła się piękna procesja eucharystyczna wokół kościoła farnego.

Porcesja 4

Procesja 5

 

Kolejne dni chełmińskiego odpustu to wzruszające spotkania Matki Bożej z pielgrzymami.

W piątek przed południem przez Jej oblicze przybyli ludzie niewidomi i niedowidzący, którzy modlili się wraz ze swoim duszpasterzem, ks. prałatem Gerardem Gromowskim. On odprawił dla nich Mszę św. i poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W sobotę na adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii i nabożeństwie Drogi Krzyżowej zebrali się członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kół Żywego Różańca i Czciciele Bożego Miłosierdzia.

W niedzielę w kościele farnym zebrali się ludzie chorzy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Paweł. Po homilii wierni przyjęli sakrament namaszczenia.

Chełmiński odpust już za nami. Liczymy teraz na jego duchowe owoce. Mamy nadzieję, że przeżyte spowiedzi, Msze św., usłyszane Słowo Boże, wspólna modlitwa, bycie razem i dzielenie się swoją wiarą umocniły nas wszystkich. Liczymy, że pobyt w naszym mieście i sanktuarium będzie dla nas wszystkich głębokim przeżyciem, a prośba do Matki Bożej, by Jej wzniesione ręce chroniły nas, naszych najbliższych, nasze parafie przed wszelkim złem dodała nam siły, by iść przed siebie w stronę nieba z podniesioną głową.

 

Jako duszpasterze parafii farnej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania:

- Księżom Biskupom – za coroczne przewodniczenie naszym odpustowym uroczystościom,

- kapłanom – za ich obecność, ale przede wszystkim za posługę w konfesjonale,

- siostrom zakonnym,

- zaangażowanym w przygotowanie liturgii – Służbie Liturgicznej, pani Ani, panu Jurkowi i panu Waldkowi, panom niosącym baldachim podczas procesji, paniom i panom noszącym sztandary i feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i dzieciom niosącym poduszeczki, orkiestrze Chełmińskiego Domu Kultury,

- wszystkim przygotowującym i troszczącym się o miejsca kultu – kościół farny i Studzienkę,

- Straży Miejskiej – za czuwanie nad bezpieczeństwem procesji do Studzienki,

- wszystkim Parafianom i Pielgrzymom, bez których uroczystości odpustowe nie byłyby tak piękną manifestacją wiary w Boga i miłości do Matki Bożej Chełmińskiej.

 

 

To już było – czerwiec 2015

 

Odpust Świętych Apostołów

Nie każda parafia ma tyle szczęścia, że każdego roku może obchodzić tyle odpustów. Nasza ma! A to za sprawą wielu kościołów, które przez wieki wybudowano na terenie miasta. Aby uczcić Patronów kościołów sprawujemy w nich uroczyste Msze św. w dniu ich święta. 

Również 29 czerwca, w uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła, w kościele pod ich wezwaniem została odprawiona uroczysta Eucharystia. Była ona szczególna ze względu na fakt, że to pierwsza Msza św. sprawowana po trzech latach, w czasie których w kościele trwały prace remontowo-konserwatorskie.

Liturgii przewodniczył i okolicznościowe słowo wygłosił Ks. Proboszcz.

Pod koniec modlitewnego spotkania podziękował on Rodzinie Państwa Zielińskich, którzy od wielu lat wkładają wiele wysiłku i starania, by kościół przy ul. Wodnej pięknie wyglądał, był otwarty dla odwiedzających nasze miasto turystów, ale i służył na różne sposoby chełmińskiej społeczności.

PiP2

PiP1

Msza o uzdrowienie

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w kościele farnym została odprawiona ostatnia w tym roku szkolnym Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Przewodniczył jej i następnie adorację poprowadził już tradycyjnie Ks. Artur Szymczyk.

Pod koniec liturgii podziękował on odchodzącemu z Chełmna Ks. Andrzejowi za dwuletnie organizowanie wraz ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym tych spotkań modlitewnych. 

 

Spotkanie przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja Was posyłam (J 20,21)

Dnia 12.06.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Hasłem tego spotkania był cytat z Ewangelii św. Jana- Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja Was posyłam.

Organizując nasze czerwcowe spotkanie i wiedząc, że miało odbyć się w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa nazwaliśmy je Wtuleni w Serce Jezusa i w naszych rozważaniach skupiliśmy się właśnie na Tym Najświętszym Sercu.

Rozpoczęliśmy od wysłuchania krótkiego wstępu Księdza Andrzeja i kilku informacji o Najświętszym Sercu Jezusa, przedstawionych przez Dominikę. Potem wysłuchaliśmy czytania z Księgi Ezechiela, mówiącego o tym, że Pan odbierze każdemu serce kamienne, a da serce z ciała. Następnie zaśpiewaliśmy psalm z wczorajszej uroczystości, a później usłyszeliśmy fragment Ewangelii św. Jana, w którym zawarte było posłanie każdego człowieka do bycia misjonarzem Chrystusa. Potem wysłuchaliśmy kazania Księdza Andrzeja, a następnie zanieśliśmy nasze prośby do Pana podczas modlitwy powszechnej.

W celu unaocznienia wysłuchanego Słowa Bożego rozdaliśmy wszystkim uczestnikom symboliczne serduszka „z kamienia”, które specjalnie miały ciemną barwę. Po zakończeniu adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą uwielbienia, przeproszenia, prośby oraz dziękczynienia każdy z nas mógł zbliżyć się do Najświętszego Serca Jezusa i zostawić Mu swoje brudne, grzeszne serce z wszystkimi problemami, a wziąć ze stołu serce czerwone- „serce z ciała”, na którym było zapisane jedno z wielu najpiękniejszych słów- Miłość, Nadzieja, Radość czy Przyjaźń. Miało się ono stać drogowskazem na dalsze życie i pomóc w coraz odważniejszym podążaniu za Jezusem.

Podczas naszego spotkania oprawę muzyczną zapewnił zespół z parafii Sarnowo, który pomógł nam jeszcze piękniej uwielbiać naszego Pana.

Następne spotkania już od września - do zobaczenia!

Chwała Panu!

Dominika Golińska, ŚDM Chełmno

11416745 377074825826846 52019519 o

XIX Spotkanie Młodych Lednica 2000 „W Imię Ducha Świętego”

Już dziewiętnasty raz tradycyjnie, w pierwszą sobotę czerwca młodzi ludzie z całej Polski przyjechali na Pola Lednickie, aby wspólnie modlić się, tańczyć, śpiewać i w ten sposób uwielbiać Pana Boga.

Tegoroczne Spotkanie było o Duchu Świętym- najbardziej tajemniczej Osobie Trójcy Świętej. Dla ukazania Jego niezwykłej mocy każdy uczestnik otrzymał kadzidło, składające się z mieszanki ziół i żywic oraz kostki węgla. Młodzi ludzie po powrocie do swoich domów mieli zapalić je w stosownym momencie w celu przedłużenia Spotkania Lednickiego. Wszyscy uczestnicy dostali również wyjątkowy Krzyż- szczególny symbol Trójcy Świętej i dwunastu Owoców Ducha Świętego. Został on przekazany w ręce młodych dzięki uprzejmości Sióstr Kanoniczek. Ostatnim podarunkiem była świeca, która wieczorem została zapalona ogniem przywiezionym z Ostrowa Lednickiego jako znak płonącej wiary.

Pola Lednickie zostały otwarte o godzinie 8:00, ale dopiero o godzinie 17:00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Spotkania, które w tym roku składało się z czterech części: Ziemi, Wody, Ognia i Wiatru. O godzinie 19:00 odbyła się przepiękna, a wręcz „jedyna w swoim rodzaju” Eucharystia celebrowana przez ponad tysiąc księży z całej Polski. Po wspólnym tańcu do pieśni „Tak, tak Panie” po Komunii Świętej nastąpiło nałożenie rąk, zapalenie symbolicznego ognia i przesłanie Papieża Franciszka, a także modlitwa o dary Ducha Świętego. O godzinie 23:10 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, po której wszyscy wspólnie wybrali Chrystusa, wypowiadając słowa za Apostołem Piotrem. Spotkanie zakończyło się przejściem przez Bramę III Tysiąclecia, czyli Bramę-Rybę, które stało się zapieczętowaniem wyboru naszego Zbawiciela.

Na Polach Lednickich jak co roku nie zabrakło także nas-chełmińskiej młodzieży. O godzinie 6:00 razem z siostrami szarytkami i naszym opiekunem, ks. Dominikiem wyruszyliśmy sprzed kościoła farnego w drogę na Lednicę. Po trzech godzinach byliśmy na miejscu. Spędziliśmy ten cudowny dzień w bardzo miłej atmosferze. Rozmawialiśmy, żartowaliśmy, śmialiśmy się i poznawaliśmy nowych ludzi. Nie zabrakło także śpiewania i tańczenia. Po wielu godzinach spędzonych na Polach Lednickich napełnieni Duchem Świętym, umocnieni w wierze, zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną. O godzinie 4:00 po „autobusowym błogosławieństwie” ks. Dominika, rozeszliśmy się do domów, nie mogąc doczekać się kolejnego Spotkania nad Lednicą, które odbędzie się już 04.06.2016 r.- z każdym dniem coraz bliżej!

Chwała Panu!

Dominika Golińska

Spotkanie inne niż wszystkie

Ostatnie tegoroczne spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja miało nieco inny niż zwykle. Nie podejmowaliśmy żadnego tematu formacyjnego, nie oglądaliśmy filmu, ale spotkaliśmy się w plebanijnym ogrodzie na grillu. Było nas tak wiele, że przy przygotowanych stołach musieliśmy organizować dodatkowe miejsca. Razem z wszystkimi Paniami i Panem Marianem z Koła Przyjaciół miły wieczór spędzili Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze oraz „mistrz grillowania” – Ks. Paweł.

Grill 1

Grill 2

Grill 3

Procesja Bożego Ciała

Boże Ciało to najwspanialsza z okazji do uczczenia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jak co roku przez Chełmno przeszła ogólnomiejska procesja eucharystyczna. Zgromadziła ona niemal całe chełmińskie duchowieństwo, siostry zakonne i rzesze wiernych.

Procesja rozpoczęła się ona po Mszy św. sprawowanej w naszej Farze przez Ks. Dziekana. Przy czterech ołtarzach ustawionych na Rynku, przy ul. Grudziądzkiej, przy Urzędzie Miasta i na Placu Wolności, rozważaliśmy usłyszane teksty Ewangelii i modliliśmy się Suplikacjami. Procesja zakończyła się w pięknym kościele św. Józefa.

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" wszytskim, kórzy przyczynili się do przygotowania i uroczystego przebiegu procesji: tym, kótrzy przygotowali ołtarze, dziewczynkom sypiącym kwiatko, Służbie Liturgicznej, niosącym chorągwie, feretrony i baldachim, orkiestrze Chełmińskiego Domu Kultury, wszytskim, którzy przyozdobili okna swoich mieszkań. Dziękujemy także Straży Miejskiej za bezpieczny przebieg procesji. 

BC1

BC2

BC3

BC4

BC5

BC6

BC7

BC8

 

 

 

 

 

To już było - Srebrny Jubieleusz Ks. Proboszcza

To już było - Odnowa na Jasnej Górze

To już było - maj 2015

To już było - kwiecień 2015

To już było - Wielki Piątek, Wielka Sobota i Zmartwychwstanie

To już było - Rekolekcje i Wielki Czwartek

To już było - marzec 2015

To już było - luty 2015

To już było - styczeń 2015

To już było - grudzień 2014

To już było - listopad 2014

To już było - wrzesień 2014

To już było - sierpień 2014

To już było - odpust - lipiec 2014

To już było - W ramionach Matki - po raz drugi

To już było - czerwiec 2014

To już było - Zmiany w kościele śś. Piotra i Pawła

To już było - maj 2014

To już było - Triduum 2014

To już było - kwiecień 2014

To już było - grudzień 2013

To już było - listopadowe prace remontowe

To już było - listopad 2013

To już było - październik 2013

To już było - wrzesień 2013

To już było - pożegnanie ks. Tomasza

To już było - lipiec 2013

To już było - odpust 2013

To już było - festiwal "W ramionach Matki"

To już było - Prymicja Ks. Krzysztofa i Kapłańskie rocznice 

To już było - czerwiec 2013

To już było - maj 2013

To już było - kwiecień 2013

To już było - Triduum 2013

To już było - Rekolekcje wielkopostne 2013

To już było - luty 2013

To już było - grudzień 2012

To już było - październik i listopad 2012 

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - dzień II

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - wieczór i noc

To już było - Nawiedzenie Kopii Ikony Jasnogórskiej - Liturgia Powitania

To już było - Misje Parafialne (dni 4-6)

To już było - Misje Parafialne (trzy pierwsze dni)

To już było - wrzesień 2012

To już było - sierpień 2012

To już było - lipiec 2012

To już było - lipiec 2012 - Odpust, dzień II

To już było - lipiec 2012 - Odpust, dzień I

To już było - czerwiec 2012

To już było - Wizytacja kanoniczna, dzień II

To już było - Wizytacja kanoniczna, dzień I

To już było - maj / czerwiec 2012 - Z życia LSO

To już było - Odpust na Zesłanie Ducha Świętego i Pasowanie rycerskie

To już było - I Komunia Święta w naszej parafii

To już było - Zwiadowcy historii po raz kolejny w chełminskiej Farze

To już było - maj 2012

To już było - kwiecień 2012

To już było - Triduum Paschalne - Wielka Sobota i Zmartwychwstanie

To już było - Triduum Paschalne - Wielki Czwartek i Wielki Piatek

To już było - Rekolekcje wielkopostne

To już było - marzec 2012

To już bylo - luty 2012

To już było - styczeń 2012

To już było - grudzień 2011

To już było - Promocja ministrantów i spotkanie opłatkowe

To już było - Mikołajki

To już było - Wróciła do nas św. Barbara

To już było - listopad 2011

To już było - październik 2011

 

1464266
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
194
378
2924
1391431
10857
22948
1464266
Twoje IP: 35.173.47.43
Data/Godzina: 2019-09-21 11:12:06